Menu

 

Sadrokartónové priečky:

 sú nenosné, samonosné interiérové deliace konštrukcie, určené k členeniu interiérov na jednotlivé miestnosti. Spĺňajú tak estetické ako aj stavebno fyzikálne požiadavky, ktoré sú na ne kladené.

Základné výhody sadrokartónových priečok sú:

 • nízka hmotnosť
 • rýchly postup výstavby
 • suchý pracovný proces

Konštrukcia sadrokartónovej priečky je zmontovaná buď z drevených hranolov, alebo zo systémových tenkostenných profilov z pozinkovaného plechu. Jednoduché, dvojité alebo trojité opláštenie tvoria sadrokartónové dosky, pri vyšších požiadavkách na požiarnu odolnosť sú to dosky s protipožiarnou úpravou. Pre priestory so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou sú určené impregnované sadrokartónové dosky  alebo aj impregnované protipožiarne dosky. Do dutiny priečky sa obvykle vkládá minerálna izolácia.

 

Sadrokartónové stropy (podhľady):

sú určené pre širokú oblasť použitia v interiéroch. Okrem iného je ich možné využiť na montáž podhľadov a podkrovných konštrukcií. Konštrukcie obkladov stropov slúžia predovšetkým na zakrytie prípadných poškodených miest existujúceho stropu alebo nahrádzajú omietku. Zavesené podhľady navyše umožňujú zníženie stropu. Tieto sadrokartónové konštrukcie slúžia aj na vytvorenie priestoru pre vedenie potrebných inštalácií ako napr. elektrorozvody, klimatizácia, systémové a komunikačné rozvody atď. Spojením s minerálnou vlnou ako izoláciou, dosiahneme výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností miestnosti. V prípade použitia dosiek Riflex je možné vytvoriť v interiéri zaujímavé ohýbané konštrukcie. Nasadenie špeciálnych akustických dosiek zase umožňuje výrazné zlepšenie akustickej pohody v miestnosti.

Sadrokartónový strop

Základnými výhodami montáže sadrokartónových stropov:

 • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
 • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
 • vytvorenie priestoru na vedenie inštalácií
 • zlepšenie estetických a akustických vlastností priestoru
 • veľké možnosti kombinácií osvetlenia aj so svetelnými rampami s RGB led pásmi
 • vyriešenie problému prasklín u panelových a trstených (palach) stropov
 • zvýšenie požiarnej odolnosti
 • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
 • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov
 • ekonomická efektivita

Obhliadka a cenová ponuka Galanta a okolie zadarmo.

 

Podhľadové sadrokartónové systémy sú vyvinuté pre najvyššiu možnú funkčnosť a najvyššie estetické nároky z architektonického pohľadu:

Podhľadové sadrokartónové stropy – ich konštrukciu je možné umiestniť priamo na akýkoľvek nosný strop a môžu slúžiť aj ako základ pre ďalšie úpravy, napr. maľovanie, tapetovanie. Sú určené aj na renovácie či zakrytie poškodených stien. Akustické sadrokartónové podhľady sú jedným z ďalších riešení, sú súčasťou širokého, kvalitného a akusticky účinného sortimentu sadrokartónovej výstavby. Pponúkame nielen celistvé, ale aj demontovateľné kazetové podhľady s rozličnými produktami, dizajnom a variantmi – ideálne pre všetky požiadavky a individuálne riešenia.

Podrobnosti o Montáži sadrokartónu

Strop

 

 

Podkrovie zo sádrokartónu:

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové konštrukcie ideálnym riešením. Systémy sadrokartónových dosiek a kvalitnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení obývať. Všetky požiadavky na požiarnu odolnosť sú použitím sadrokartónových systémov splnené. 

Sadrokarton podkrovie 3

 Základnými výhodami sadrokartónových systémov pre obytné podkrovia sú:

 • nízka hmotnosť
 • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
 • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
 • ľahká opracovateľnosť stien
 • rovinnosť konštrukcií
 • ekonomická efektivita
 • nepriezvučnosť
 • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
 • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie


Podkrovie s Veluxom

Podkrovné sadrokartónové konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je vytvoriť v interiéri príjemnú klímu a ktoré majú zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Základnými výhodami sú: nízka hmotnosť, rýchly a suchý proces výstavby.

Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z dôvodu estetického. Na obklad je možné využiť sadrokartónové dosky alebo špeciálne protipožiarne sadrovláknité dosky.

Parozábrana Velux

 

Cenník sadrokartonárských prác:

 

Momentálny vývoj cien materialov Nám neumožňuje vytvoriť platný cenník.

Všetky ponuky riešime podľa aktualnych cien.

 

 Vypracovanie cenovej ponuky a obhliadka GA a okolie zadarmo.

Stropy                                        od  15,50€ m2
Priečky  od 19€ m2
Predsadené steny  od 13,50€ m2
Šikminy od 17,50€ m2
Podkrovie od 19€ m2
Velux od 25€ ks
Izolácia  od 1€9+vrstva
Parozábrana 1€ m2
Rohová lišta 3€ bm
Kastlík  podľa rozmeru
Kazetový strop  od 13,50€
Osadenie zárubne  od 30€

 

Ceny sú bez DPH...